Untitled Document
Bilimsel Program

İLERİ TRANSKATETER ASD KAPATILMASI KURSU

"Kompleks ASD'lerde Sınırları Genişletmek"


Dr Siyami Ersek GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden canlı yayınlar eşliğinde
21 Aralık 2019 - Hilton Istanbul Kozyatağı

Kurs Yöneticileri: Kemal Nişli, Abdullah Erdem, Ahmet Çelebi

ÖĞLEDEN ÖNCE
07.00-07.00 Kayıt
07.30-08.00 Açılış
OTURUM I ASD; EMBRİYOGENEZ, MORFOLOJİ, SINIFLAMA VE KLİNİK
BAŞKANLIK: Ercan Tutar, Gül S Saylam
PANEL: Osman Küçükosmanoğlu, Utku Arman Örün
08.00-08.10 Emriyogenez perspektifinden septumun ve defektlerin morfolojisi
Ergun Çil
08.10-08.20 ASD tiplerinin ayırıcı tanısı, doğal seyir ve kapatma endikasyonları
Birgül Varan
08.20-08.30 Tartışma
08.30-09.00 CANLI YAYIN
OTURUM II TRANSKATETER KAPATMA YÖNÜNDEN GÖRÜNTÜLEME
BAŞKANLIK: Kürşat Tokel, Ruhi Özyürek
PANEL: Nurettin Ünal, Cemşit Karakurt
09.00-09.10 TTE görüntüleriyle morfoloji-rim korelasyonu ve kapatmaya uygunluk
Halil Demir
09.10-09.20 TEE görüntüleriyle defekt ve rimlerin değerlendirilmesi ve kapatmada rehberlik
Murat Şahin
09.20-09.30 3B ekokardiyografi ve diğer ileri görüntülemelerin ASD kapatmada katkısı
Alper Güzeltaş
09.30-09.40 Tartışma
09.40-10.00 ÇAY-KAHVE ARASI
10.00-10.30 CANLI
OTURUM III MEVCUT ASD KAPATMA CİHAZLARI VE GÖRÜNTÜLEME REHBERLİĞİ
BAŞKANLIK: Levent Saltık, Ender Ödemiş
PANEL:Selman V. Yıldırım, Bedri Aldudak
10.30-10.40 Mevcut ASD kapatma cihazları ve karşılaştırılması
Murat Muhtar Yılmazer
10.40-10.50 Yalnızca transtorasik EKO altında ASD kapatma; avantaj ve dezavantajları
Tevfik Karagöz
10.50-11.00 Floroskopi kullanılmadan radyasyonsuz ASD kapatılması
İ. Cansaran Tanıdır
11.10-11.20 Tartışma
11.20-11.40 UYDU SEMPOZYUM (ABBVİE)
BAŞKANLIK: Kemal Nişli

Doğuştan kalp hastalıklarında RSV profilaksisi ve önemi
Alper Güzeltaş
11.40-12.00 CANLI YAYIN
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
ÖĞLEDEN SONRA
OTURUM IV KOMPLEKS PATOLOJİ ve DEFEKTLERDE ASD KAPATILMASI
BAŞKANLIK: Yalım Yalçın, Timur Meşe
PANEL: Mustafa Kösecik, Haşim Olgun
13.00-13.10 Çocuk ve adelosana göre çok geniş ± rim eksik defektlerde ASD kapatılması
Ahmet Çelebi
13.10-13.20 Siyanotik kalp hastalıklarında ASD kapatılması; endikasyon ve teknik
Kürşat Tokel
13.20-13.30 Anevrizmatik, multipl veya “cribriform” defekt kapatılmasında farklı yaklaşımlar
İlker K. Yücel
13.30-13.40 Posterior rim eksikliğinde ASD kapatılabilir mi?
Orhan Bulut
13.40-14.00 Tartışma
14.00-14.30 CANLI YAYIN
14.30-15.00 ÇAY-KAHVE ARASI
OTURUM V ERİŞKİN ve İLERLEMİŞ YAŞLARDA ASD KAPATILMASI
BAŞKANLIK: Ayşenur Paç, Engin Bozkurt
PANEL: Ahmet Taha Alper, Tayfun Uçar
15.00-15.10 ASD ve atriyal kaynaklı ritm bozukluğunda tedavi yaklaşımı; Öncelik ASD mi ritm mi olmalı?
Fethi Kılıçaslan
15.10-15.20 Çok geniş ASD (>25 mm) ve göreceli rim eksikliği olan erişkinde farklı deployment teknikleri
Teoman Kılıç
15.20-15.30 ASD ve pulmoner hipertansiyon; Nasıl karar verelim ve nasıl kapatalım?
Osman Başpınar
15.30-15.40 LV diyastolik disfonksiyonu ve/ veya çok ileri yaşta ASD kapatılması
Ömer Göktekin
15.40-16.00 Tartışma
16.00-16.30 CANLI YAYIN
Oturum VI KOMPLİKASYONLAR
BAŞKANLIK: Ümrah Aydoğan, Ertürk Levent
16.30-16.40 Prosedür sırasındaki görülebilecek komplikasyonlar ve kaçınmak için ipuçları
Nazan Özbarlas
16.40-16.50 Kardiyak erozyon; kabus devam ediyor mu? Önlenebilir mi?
Abdullah Erdem
16.50-17.00 Cihaz embolizasyonu, nedenleri ve geri alma teknikleri
Kemal Nişli
17.00-17.10 Tartışma
17.10-17.30 CANLI YAYIN
17.30 KAPANIŞ